Tin tức

GIAO TIẾP HTC-TECH UNO R3 VỚI LCD 20X4
14 Tháng 01
Đăng bởi:  LV Hien

GIAO TIẾP HTC-TECH UNO R3 VỚI LCD 20X4

Hôm nay HTC-TECH sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng HTC-TECH UNO R3 giao tiếp với LCD 20x4.  Phầ...

Hôm nay HTC-TECH sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng HTC-TECH UNO R3 giao tiếp với LCD 20x4.
    Phần cứng chuẩn bị:
1.    HTC-TECH UNO R3 

2.    Module LCD 20X4

3.    Điện trở cắm 2k2.
4.    Dây cắm và test board.

    Tìm hiểu về LCD 20X2
1.    VSS: tương đương với GND - cực âm
2.    VDD: tương đương với VCC - cực dương (5V)
3.    Constrast Voltage (Vo): điều khiển độ sáng màn hình
4.    Register Select (RS): điều khiển địa chỉ nào sẽ được ghi dữ liệu
5.    Read/Write (RW): Bạn sẽ đọc (read mode) hay ghi (write mode) dữ liệu? Nó sẽ phụ thuộc vào bạn gửi giá trị gì vào.
6.    Enable pin: Cho phép ghi vào LCD
7.    D0 - D7: 8 chân dư liệu, mỗi chân sẽ có giá trị HIGH hoặc LOW nếu bạn đang ở chế độ đọc (read mode) và nó sẽ nhận giá trị HIGH hoặc LOW nếu đang ở chế độ ghi (write mode)
8.    Backlight (Backlight Anode (+) và Backlight Cathode (-)): Tắt bật đèn màn hình LCD.

Module LCD có thể được điều khiển ở chế độ: 4-bit điều khiển và 8-bit điều khiển. Với cách dùng ở chế độ 4-bit, bạn cần 7 chân ở HTC-TECH UNO R3, và nếu muốn dùng hết khả năng của LCD thì bạn cần 7 + 4 = 11 chân ở Arduino (không nên tí nào). Ngoài ra, mình đã thử hết các hàm trong thư viện LiquidCrystal của Arudino  ở chế độ 4-bit thì mọi thứ đều hoạt động tốt cả. Vì vậy, mình sẽ mắc mạch ở chế độ 4-bit điều khiển và hướng dẫn theo hướng này.
    Sơ đồ nối dây

 1. Lập trình
  1. //Thêm thư viện LiquitCrystal - nó có sẵn vì vậy bạn không cần cài thêm gì cả
  2. #include<LiquidCrystal.h>
  3.  
  4. //Khởi tạo với các chân
  5. LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
  6.  
  7. void setup(){
  8. //Thông báo đây là LCD 20x4
  9. lcd.begin(20,4);
  10. //In ra màn hình lcd dòng chữ Toi yeu Arduino
  11. lcd.print("hello, world!");
  12. }
  13.  
  14. void loop(){
  15. // đặt con trỏ vào cột 0, dòng 1
  16. // Lưu ý: dòng 1 là dòng thứ 2, lòng 0 là dòng thứ 1. Nôm na, nó đếm từ 0 từ không phải từ 1
  17. lcd.setCursor(0,1);
  18. // In ra dong chu
  19. lcd.print("WELCOM TO HTC-TECH");
  20. lcd.setCursor(0,2);
  21. // In ra dong chu
  22. lcd.print(" HTC-TECH.VN");
  23.  
  24. }

 

 1. KẾT QUẢ

Dễ dàng phải không nào giờ, các bạn có thể giao tiếp HTC-TECH UNO R3 với LCD 20X4 để làm ứng dụng cho riêng bạn. 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: